Power BI report server

لاگ Power BI Report Server جهت بررسی میزان استفاده از گزارشات ساخته شده (در Power BI Report Server) میتوانید از جدول ExecutionLog در دیتابیس Power BI Report Server که هنگام نصب Report Server ایجاد شده است استفاده نمایید، ستونهای موجود به شرح زیر میباشد:   InstanceName نام نمونه سرور گزارش درخواست را مدیریت کرده است. اگر فضایی که دارید بیش از یک ریپورت سرور دارد شما می توانید Instance name …
ادامه مطلب

آخرین مطالب