توابع Aggregation

توابع جمع این توابع مقدارscalar  را با استفاده از یک تابع جمع یه یک ستون یا به یک عبارت که با تکرار آن جدول ارزیابی می شود، برمیگرداند.   تابع شرح APPROXIMATEDISTINCTCOUNT تعداد تقریبی مقادیر کی ستون را می شمارد. در حال حاضر این جدول در DirectQuery یا Azure SQL Data Warehouse در دسترس می باشد. AVERAGE میانگین تمام اعداد در یک ستون را برمیگرداند. AVERAGEA میانگین مقادیر یک ستون …
ادامه مطلب

الزام هوش تجاری در بانک ها

عملیاتی کردن BI و بهره‌گیری از کاربردهای آن مزایای رقابتی زیادی در بانک‎‌ها ایجاد کرد و بسترهای مناسبی را جهت سرمایه‌گذاری افزایشی در زمینه فناوری اطلاعات به وجود آورد به طوری که، BI توانست یک سیستم پشتیبانی از تصمیم‌های مدیران بانکی در سطح کلان اقتصادی در ایران باشد. ادامه مطلب: https://way2pay.ir/228204/      
ادامه مطلب

آخرین مطالب