Power BI report server

لاگ Power BI Report Server

جهت بررسی میزان استفاده از گزارشات ساخته شده (در Power BI Report Server) میتوانید از جدول ExecutionLog در دیتابیس Power BI Report Server که هنگام نصب Report Server ایجاد شده است استفاده نمایید، ستونهای موجود به شرح زیر میباشد:

 

InstanceName

نام نمونه سرور گزارش درخواست را مدیریت کرده است. اگر فضایی

که دارید بیش از یک ریپورت سرور دارد شما می توانید

Instance name

را برای نظارت و تعیین تجریه و تحلیل کنید اگر شبکه متعادل کننده داده شما ریپورت سرور را مطابق انتظار توزیع کند.

ItenPath

در کدام محل گزارش ها یا موارد گزارش ذخیره شده است.

UserName

شناسه کاربری

ExecutionID

شناسه داخلی مرتبط با یک درخواست. درخواست ها با یک شناسه مشترک و مشابه شناسه اجرایی مشابهی را منتشر می کنند.

Request Type

ارزش های ممکن: در ارتباط بودن و اشتراک

تجزیه و تحلیل داده های گزارش فیلتر شده توسط Request type

اشتراک و دسته بندی براساس timestart

ممکن است دوره های زیادی از اشتراک را نشان دهد و ممکن است شما بخواهید اشتراک های گزارش را تغییر دهید.

 

Format

ارائه فرمت و قالب.

Parameters

مقادیر پارامترها برای اجرای گزارش اجرا می شود.

ItemAction

ارزش های ممکن: ارائه کردن، دسته بندی کردن، هدایت bookmark  ، هدایت مدارک و اسناد، دریافت نقشه اسناد، پیدا کردن گروه، اجرا کردن، ارائه دادن ادیت ها.

TimeStart

شروع و تمام کردن زمان ها که مدت اجرای گزارش را نشان       می دهد.

TimeEnd

 

TimeDataRetrieval

تعداد میلی ثانیه برای بازیابی داده ها صرف شده است.

TimeProcessing

تعداد میلی ثانیه برای پردازش و اجرا گزارش صرف شده است.

TimeRendering

تعداد میلی ثانیه برای تهیه گزارش صرف شده است.

Source

منبع اجرای گزارش ارزش های ممکن:

حافظه پنهان: اجرای ذخیره شده را نشان می دهد برای مثال

اجرا نمی شوند.  مجموعه داده ها به صورت زنده queries

عکس فوری، تاریخ

AdHoc/ Session/ Rdce

Status

وضعیت.

ByteCount

حجم گزارشات ارائه شده در بایت.

RowCount

تعداد سطرهای بازگشتی از queries

AdditionalInfo

یک سبد در مورد اطلاعات اضافی اجرا است و محتوا در هر ردیف می تواند متفاوت باشد.

آخرین مطالب