on-premises data gateway چیست؟

on-premises data gateway چیست؟   

 دروازه داده های داخلی در واقع همانند پلی برای انتقال سریع و ایمن داده داخلی و چندین سرویس ابری مایکروسافت عمل می کنند. این سرویس های ابری شامل: Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services, and Azure Logic Apps می شوند. با استفاده از این درگاه سازمان ها می توانند پایگاه داده و سایر منابع داده را در شبکه های داخلی خود نگهداری کنند، اما از داده های داخلی در سرویس های ابری ایمن هم استفاده می کنند.

 

درگاه چگونه کار می کند؟

 

انواع درگاه ها:

دو نوع درگاه وجود دارد که هر کدام برای یک سناریو هستند:

  • درگاه داده داخلی به چندین کاربر امکان اتصال به چندین منبع داده داخلی را می دهد. با نصب یک درگاه ورودی می توانید از یک درگاه داده داخلی با همه سرویس های پشتیبانی شده استفاده کنید. این درگاه برای افرادی که به چندین منبع داده دسترسی دارند برای سناریوهای پیچیده بسیار مناسب است.
  • درگاه داده داخلی به صورت شخصی به یک کاربر امکان اتصال به منابع را می دهد و نمی تواند با دیگران به اشتراک گذاشته شود. درگاه داده داخلی فقط با Power BI قابل استفاده است. این درگاه برای کسانی مناسب که تنها فردی هستند که گزارشات را تهیه می کنند و نیازی به اشتراک منابع با دیگران ندارید.

از درگاه استفاده کنید

پنج قدم اصلی برای استفاده از درگاه وجود دارد:

1. دانلود و نصب درگاه برای روی کامپیوتر

2. درگاه را براساس Firewall و سایر نیازهای شبکه خود بسازید.

3 .مجری و اداره کننده درگاه در واقع کسی که میتواند درگاه و سایر نیازهای شبکه را اداره کند را اضافه کنید.

4. برای نیرو بخشیدن به داده های داخلی از درگاه استفاده کنید.

5. در صورت بروز مشکل و خطا درگاه را عیب یابی و مشکل را رفع کنید.

 

 

 

متن اصلی: https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/service-gateway-onprem

 

آخرین مطالب