عناصر اصلی Power BI

اجزای اصلی اکوسیستم Power BI شامل موارد ذیل می شود:

  • Power BI Desktop: برنامه مبتنی بر دسکتاپ ویندوز برای رایانه های شخصی و دسکتاپ ها در درجه اول برای طراحی کردن و انتشار گزارشات در سرویس.
  • Power BI Service: سرویس آنلاین مبتی برSaas (نرم افزار به عنوان خدمات یا سرویس) این مورد قبلاً با عنوان Power BI برای Office 365 شناخته می شد، اکنون به آن PowerBI.com یا به سادگی Power BI گفته می شود.
  • Power BI Mobile: برنامه های Power BI Mobile برای دستگاه های اندروید، IOS و همچنین تلفن ها و کامپیوترهای ویندوز.
  • Power BI Gateway: دروازه هایی که برای همگام سازی داده های خارجی و داخلی Power BI استفاده می شوند و برای  اتوماتیک سازی refreshes مورد نیاز هستند. در حالت عملی، همچنین می تواند توسط flows و Power Apps در Office 365 استفاده شود.
  • Power BI Embedded: از طریق API Rest امکان تعبیه داشبورد مورد نظر در سایت یا برنامه های دیگر را امکان پذیر میسازد.
  • Power BI Report Server: یک راه حل On-Premise Power BI Reporting برای شرکت هایی که نمی توانند داده ها را در سرویس Power BI براساس Cloud ذخیره کنند.
  • Power BI Premium: پیشنهاد مبتی بر ظرفیت که شامل انعطاف پذیری برای انتشار گزارشات به طور گسترده در سراسر شرکت، بدون نیاز به مجوز به صورت جداگانه برای هر کاربر است. مقیاس و عملکرد بیشتر از ظرفیت مشترک در سرویس Power BI.

Power BI Visual Marketplace: بازاری از نگرش های سفارشی و نگرش های R-powered.

 

اجزای اکوسیستم پاور بی ای

 

متن اصلی: https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Power_BI

 

آخرین مطالب